Metadata: Xarxa Temàtica "Seguretat, Codificació i Transport de la Informació"

Data Source: SUB

BIBLIOGRAPHIC DATA
TitleXarxa Temàtica "Seguretat, Codificació i Transport de la Informació"
Security of Information Encoding and Transport
Author[Coordinador] Gimbert Quintilla, Joan
PublisherDepartamento Matemàtica, Universitat de Lleida: LLeida, ES
LanguageCatalan
Country (State)Spain
Format of datatext/html
Keywordsmathematics; discrete mathematics; applications; transportation
DescriptionThe Network of Catalonia "Security Encoding and Transport of Information" was created in 1996 (resolution 2198 DOGC dated 24.04.1996) for various groups of university departments belonging to the Autonomous University of Barcelona, Polytechnic Catalonia, Rovira i Virgili, and the Balearic Islands. Va ser renovada l'any 1999 (Resolució del DOGC 2940 amb data 28.07.1999), moment en el que s'hi varen incorporar dos grups més de les Universitats de Lleida i Bordeaux-1, i posteriorment l'any 2001 (Resolució del 27.11.2001).
URLhttp://xtmatdis.udl.es/
 
CLASSIFICATION
Source TypeResearch Institutes
MSCverbalDiscrete mathematics in relation to computer science; combinatorics
MSC68Rxx; 05-XX
 
ADDITIONAL INFORMATION
Contents**
Levelgraduate - professional
 
STATISTICS
Backlinks2
© SSG-FI2009-10-07


FID Mathfidmath | MathGuideMathGuide |Subject CatalogSubject |Source Type CatalogSource Type |SearchLocal Search

This document was created using Allegro V36.

© SSG-FI, SUB Göttingen, 1997-2013